Επάρκεια διδασκαλίας TIE


Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα απο την Πράξη 2/7-3-2014 του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, χορήγησε επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε κάτοχο του Test of Interactive English (TIE) επιπέδου C2. Έτσι το ΤΙΕ είναι πλέον και το μοναδικό κρατικό πιστοποιητικό αγγλόφωνης χώρας, που δίνει τη δυνατότητα επάρκειας διδασκαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΙΕ δείτε εδώ