Αναγνωριση ΙΜΒΑ από ΔΟΑΤΑΠ


Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 155Α/7-2-20 και Αρ. πρωτ.:9835/2014 ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνώρισε το Ιnternational ΜΒΑ (Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων) του πανεπιστημίου Marconi.