Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων


Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου

 • Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας

 • Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο

 • Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε

 • Τον ιστότοπο στον οποίο έχετε εντοπίσει την πηγή, όταν αναφέρεστε σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας.

Αναφορά σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας:

Για ένα άρθρο του Travis , στην Guardian την 21η Ιανουαρίου του 2010

 • Εντός του κειμένου αναφέρετε: Ο Travis (2010) αναγνωρίζει….. // Σε ένα άρθρο της εφημερίδας The Guardian από τον Travis (2010)….

 • Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε:

Travis, A. (2010) ‘Crime drops 8% despite recession’, The Guardian [online], 21 January. Available from: http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/21/police-figuresunexpected-drop-crime (Accessed 3 January 2010)

Αναφορά σε έντυπη έκδοση εφημερίδας

 • Εντός κειμένου αναφέρετε: Macleod (2010, p.3) ερμηνεύει…. // Το άρθρο του Macleod’s στην εφημερίδα The Times (2010, p.3) υπογραμμίζει…

 • Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε:

Macleod, A. (2010) ‘Public sector pay freeze’, The Times, 21 January, p.3

Σε περίπτωση που το άρθρο της εφημερίδας έχει ανώνυμο αρθρογράφο, αναφέρετε:

 • Εντός κειμένου: Σε ένα άρθρο στους Times (2010, p.2) φαίνεται οτι…

 • Στο τέλος της εργασίας: The Times (2010) ‘Diplomacy without arms’, The Times, February 1, p.2

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments