Οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας


Αγαπητοί φοιτητές

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την προετοιμασία της διατριβής σας!

Η διατριβή σας είναι μια ευκαιρία για εσάς να δείξετε την ικανότητά σας στο να διερευνήσετε ένα θέμα της επιλογής σας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ατομική προσπάθεια αλλά πραγματοποιείται με την καθοδήγηση και τη συμβουλή του επιβλέποντα καθηγητή σας. Η έρευνα είναι μια δημιουργική και ερευνητική διαδικασία που μόνο εσείς μπορείτε να αναπτύξετε πλήρως.

Ο ρόλος του επιβλέποντα είναι να λειτουργεί ως πηγή μάθησης για τον μαθητή. Είναι ευθύνη του μαθητή να κάνει χρήση αυτής της ευκαιρίας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. Ως εκ τούτου, ο μαθητής αναμένεται να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση της μάθησής του. Μετά την ανάθεση ενός επιβλέποντα, ο μαθητής πρέπει να επικοινωνήσει με τον καθηγητή για να κανονίσει μια συνάντηση. Ο επιβλέπων θα βοηθήσει σε:

  1. Αποσαφήνιση των όρων της έρευνας.
  2. Πρόταση περιοχών ανάγνωσης.
  3. Επανεξέταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
  4. Καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την έρευνα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αρχικές ημερομηνίες για περαιτέρω συναντήσεις μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντος.
  5. Συμβουλή του μαθητή σχετικά με τα κατάλληλα πρότυπα και συμβάσεις σχετικά με την αξιολόγηση.
  6. Παροχή μέσων επικοινωνίας

 Είναι ευθύνη του μαθητή να κανονίσει την αρχική συνάντηση με τον επιβλέποντα. Ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει αντίγραφο της πρότασης της διατριβής του. Ο καθηγητής και ο μαθητής θα πρέπει στη συνέχεια να κάνουν αμοιβαία επωφελείς συναντήσεις για την παροχή υποστήριξης και επίβλεψης.

Ο μαθητής αναμένει εύλογα να λάβει κάποια εκπαιδευτική καθοδήγηση από τον επιβλέποντά του. Ο καθηγητής θα τηρεί αρχείο της κάλυψης και των αποτελεσμάτων κάθε συνάντησης και της προόδου που αναμένεται από την επόμενη συνεδρίαση. Ο φοιτητής μπορεί επίσης να αναμένει από τον επιβλέποντα να σχολιάσει το σχέδιο εργασίας που υποβλήθηκε κατά τη διαδικασία της διατριβής.

Οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας Μορφή Δομή Ακαδημαϊκό Περιεχόμενο

ΜΟΡΦΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη διακριτική σας ευχέρεια στο χειρισμό διαφόρων πτυχών της έρευνάς σας. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση της εργασίας σας είναι σημαντικό να επεξεργάζεστε και να παραγγέλνετε πληροφορίες διαδοχικά. Η παρακάτω λίστα επισημαίνει τα βασικά μέρη που πρέπει να περιέχει η ολοκληρωμένη εργασία σας:

1. Μπροστινό κάλυμμα (& Σπονδυλική στήλη)

2. Τίτλος σελίδας

3. Ευχαριστίες

4. Σελίδα Περιεχομένων (Περιεχόμενα, Λίστα πινάκων, Σχήματα και Παραρτήματα)

5. Περίληψη

6. Εισαγωγή Σκοπός και Στόχοι

7. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

8. Μεθοδολογία

9. Έρευνα: Αποτελέσματα

10. Έρευνα: Ανάλυση

11. Συμπέρασμα (με προτάσεις για περαιτέρω εργασία)

12. Συστάσεις (αν χρειάζεται)

13. Αναφορές / Βιβλιογραφία

14. Παραρτήματα

 

Οδηγός συμπλήρωσης διπλωματικής εργασίας

Οδηγός συγγραφής διπλωματικής εργασίας

Αγαπητοί φοιτητές Ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε την προετοιμασία της διατριβής σας! Η διατριβή σας είναι μια ευκαιρία για εσάς να δείξετε την ικανότητά σας στο να διερευνήσετε ένα θέμα της επιλογής σας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ατομική προσπάθεια αλλά πραγματοποιείται με την καθοδήγηση και τη συμβουλή του επιβλέποντα καθηγητή […]

0 comments

Η δομή της επιστημονικής εργασίας

Η βασική δομή μιας επιστημονικής εργασίας είναι: Τίτλος εργασίας Ο τίτλος πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντοµος και περιεκτικός. Στόχος είναι να προσελκύει τον αναγνώστη, παρέχοντάς του όσο το δυνατό µεγαλύτερη πληροφορία για το θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία. Αν στην εργασία χρησιµοποιούµαι µια συγκεκριµένη µεθοδολογία, αυτή µπορεί να αναφέρεται στον τίτλο. Τον […]

0 comments